Vad gör en svampkonsulent?

LÄR DIG OM SVAMP

Som svampkonsulent är mitt uppdrag att bidra till ökad svampkunskap i samhället. Fokus ligger på matsvamp, giftsvamp och svampar som kan förväxlas med matsvampar. I runda slängar rör det sig om ungefär 300 arter av de drygt 10 000 arter som identifierats i landet.

När du deltar i en svampkurs eller svampvandring med mig får du förutom artkunskap, lära dig svampens olika delar, vilka miljöer olika arter trivs i och vilken tid på året de brukar dyka upp. Du ökar chanserna att hitta svamp om du lär dig läsa skogen och andra habitat som svampar trivs i.

Mandelriska (Lactifluus volemus)
Mandelriska (Lactifluus volemus)


För vem?

Nybörjare

Just nu riktar jag mig främst mot nybörjare som vill gå en kurs för att lära sig fler arter än kantarell och trattkantarell och utöka chanserna att hitta något att lägga i korgen. 

Om du är ute själv och vill ha hjälp med artning, rekommenderar jag Facebookgrupperna Vilken svamp och Svamp-klapp.

Kom ihåg att ta bilder i dagsljus så att alla svampens delar syns. 


När?

Veckoslut

Mina kurser och vandringar förläggs oftast till veckosluten under sensommar och höst.

Artkunskap lär man sig bäst genom att använda alla sina sinnen, därför är vi alltid utomhus (om det inte står något annat).

Det finns svamp året om så om du är intresserad av att gå en tur även under andra tider på året och titta på annat än matsvamp, får du hålla utkik här.


Visste du?

Riket Fungi

Svampar är vare sig är växter eller djur. De hör till ett eget rike som kallas Fungi och är närmare släkt med människor och andra djur än med växter.

Uppskattningsvis finns det över 1,5 miljoner arter och ungefär 120 000 av dessa är beskrivna. Ungefär 95% av alla arter återstår att påträffa och beskriva.

Svampar lever till  största delen för oss osynliga liv och det kräver kunskap för att kunna identifiera alla arter som finns.

Ta med dig svampkniven och korgen

FÖLJ MED UT

Om mig

Från barr till ädellöv

Jag växte upp i närheten av en myr och en barrskog i södra Västergötland men har bott i Skåne mer än halva mitt liv. Sedan 2005 bor jag i Löberöd, precis vid sydgränsen mellan Eslöv och Höörs kommuner.

Som barn älskade jag att leka i skogen där jag växte upp och har slösat alldeles för många år på att längta tillbaka ut. Jag har lärt känna den skånska bokskogen i vuxen ålder och den har vunnit en särskild plats i mitt hjärta. Mina favoritträd är tall och ek.

Till vardags arbetar jag heltid som senior UX writer, vilket kortfattat innebär att jag leder arbetet med att ta fram användarvänliga texter till appar och webbsidor, ansvarar för våra stilregler, arbetsprocesser, lokaliseringsprocesser, terminologi, med mera.

.

Om namnet

FUNGIFORI

En känsla av glädje och upprymdhet som uppstår i samband med svampjakt, i synnerhet när man hittar en art man drömt om. Känslan kan också uppstå i samband med exkursioner och samtal om svamp med likasinnade. 

Fungifori är ett teleskopord som består av orden eufori och fungi.

Utbildning

SVAMPKONSULENT

Jag utbildade mig till svampkonsulent vid Åsa folkhögskola 2022 och har flera andra kurser i svampkunskap i bagaget:

Fortsättningskurs, SLU (2023)

Grundkurs, SLU (2023)

Grundkurs, Åsa folkhögskola (2021)

Förtroendeuppdrag

FÖRENINGAR

Ledamot i Puggehatten, Skånes Mykologiska Förening

Ingår arbetsgruppen för svenska svampnamn inom Sveriges Mykologiska Förening

Valberedning Svampkonsulenternas Riksförbund

Moderator i Vilken svamp